Sunday, August 02, 2009

Þess vegna kom skjaldborgin aldrei

Það mátti ekki hrófla við skuldum heimilanna því þær reiknast sem eignir hjá bönkunum.

Hefur enginn sagnfræðingur áhuga á að skoða af hverju ekki er virkur húsaleigumarkaður á Íslandi eins og á hinum Norðurlöndunum?
Séreignastefnan hér á landi var undirritað samkomulag á milli ríkisvaldsins og verkalýðshreyfingarinnar. Ákveðið var að allir eiga að kaupa íbúð. Líka sá hluti launafólks, sem margt ræður ekki við íbúðakaup, þ.e. ef eitthvað kemur uppá: veikindi, flutningur á milli landshluta, aðrar breytingar, og á aldrei varasjóði til að grípa í.
Margir einstaklingar fara í gjaldþrot, bara vegna þess að þeir réðu ekki við að kaupa íbúð.
Á Íslandi kaupa sér húsnæði nærri 90% af þjóðinni. Restin er á Búseta- og leigumarkaði, bæði félagslegum og einkamarkaði.
Á Norðurlöndunum er þetta nálægt þriðjungur, þ.e. 1.leigumarkaður, 2. kaupleiga, 3. séreign.
Af hverju þarf ungt fólk á Íslandi, sem stofnar fjölskyldu að byrja á því að skuldbinda sig til íbúðakaupa og vinna síðan ótæpilega á meðan börnin eru lítil og þurfa á foreldrum sínum óþreyttum að halda?

Nú á loksins að fara að hjálpa heimilunum því búið er að reikna út virði bankanna!
En lítið verður hægt að gera fyrir fjölskyldurnar því 2 af 3 bönkum fara í eigu kröfuhafa og varla fara kaupahéðnar að gefa af eigum sínum!
Nálægt 90% íbúðarhúsnæðis á Íslandi er í séreign. Það þýðir að 10% af íbúðarhúsnæði er leiguhúsnæði eða búsetahúsnæði. Ef 90% heimila í landinu er með íbúðalán, veðlán og yfirdrátt hjá bönkunum þá gefur auga leið að engin ríkisstjórn vildi fella niður eitthvað af þessum skuldum. Því þá var verið að gjaldfella bankana. Þess vegna kom skjaldborgin aldrei!
Og almenningur þarf ekki að vænta hjálpar frá verkalýðshreyfingunni því henni er að þakka lágu launin og líka þessi húsnæðisstefna. Verkalýðshreyfingin og ríkisvaldið skrifuðu undir samkomulag um að hér á landi skyldi ríkja séreignastefna í íbúðarhúsnæði, tvisvar á síðustu öld var samið um að setja íslenska launamenn í þessa ánauð.
Og Íslendingar þurfa að kaupa sér íbúð hvort sem þeir ráða við það eða ekki, en á meðan haldast þeir vinnusamir og vilja aukavinnu.

Thursday, May 07, 2009

Ríkissjóður greiðir fjármagnseigendum skaðabætur fyrir upprætta svikamyllu á meðan íbúðareigendur ofgreiða lán!

[rænt af Smugan.is] Hólmsteinn Brekkan svarar Lilju Mósedóttur:Sæl Lilja og til hamingju með þingsætið,

Því miður verð ég að segja þessa annars ágætu samantekt þína mjög takmarkaða og byggða algerlega á röngum forsendum.

Eftir 7 mánaða upphitunartíma mætti ætla að það færi að kvikna á fattaranum hjá langskólagengnum hagfræðingum. En því miður þá er ennþá slökkt. Ekki bara hjá þér heldur þeim "öllum".

Það eruð þið, hagfræðingarnir, bankamennirnir og stjórnmálaleiðtogarnir sem eru föst í og talið stanslaust um niðurfellingar, afskriftir, niðurfærslur og fleira í þeim dúr sem eins og það sé verið að "gefa" heimilunum eitthvað og það muni kosta ríkið einhver lifandis ósköp.

ÞETTA ER EKKI RÉTT!!!

Það er ekki farið fram á að neinum sé gefið eitt né neitt, það er ekki farið fram á að skuldir séu felldar niður, afskrifaðar eða þeim eytt á einn eða annan hátt. Fólk vill standa í skilum með sínar skuldbindingar, fólk vill borga af lánum sínum en vegna þeirra efnahagslegu hamfara sem eru að ganga yfir þjóðina + afleiðinga af pólitískt verndaðri glæpastarfsemi er mörgum ókleyft að standa í skilum, margir að nálgast þann punkt og aðrir hreinlega neita að greiða gamblingskuldir glæpamanna.

Það sem við förum fram á er “leiðrétting” á gildandi lánasamningum samkvæmt þeim tillögum sem betur er hægt að skoða á www.heimilin.is og ennfremur að skipuð verði óháð ópólitísk nefnd fag- og hagsmunaaðila til gagngerrar endurskoðunar á núverandi íbúðarlánakerfi og rannsóknar á útreikningi verð- og gengistryggðra veðlána.

Það er afar brýnt að nefndin sé skipuð óháðum fagaðilum, fulltrúum hagsmunaaðila, neytenda og oddamanns til að hefja vinnu við leiðréttingu þessara lána nú þegar.

Hagsmunasamtök heimilanna leggja á það ríka áherslu að öll vinna nefndarinnar skuli vera gagnsæ og að allir þættir er snerta útreikning verðbóta, verð- og gengistryggingar séu nákvæmlega rannsakaðir, þar með talið reiknigrunnur Hagstofu Íslands fyrir vísitöluútreikninga.

Nauðsynlegt er að allar þær reiknijöfnur sem notaðar eru af Reiknistofu bankanna, bönkum og öðrum fjármálastofnunm við útreikninga verðbóta, verð- og gengistryggingðra lána séu rannsakaðar og þær sannreyndar.

ÞESSI SÍÐASTA MÁLSGREIN ER SÚ AL MIKILVÆGASTA Í AF ÖLLU ÞVÍ SEM VIÐKEMUR ÞVÍ AÐ LEIÐRÉTTA EFTIRSTÖÐVAR HÖFUÐSTÓLS ÍBÚÐARLÁNA!

Ég lofa þér því Lilja að “ALLAR” þær reiknijöfnur sem notaðar eru leiða til verulegrar öftöku vaxta og verðbóta. Þetta er vitað og hefur verið viðvarandi allar götur aftur til 1979. Jóhanna er búin að vera að benda á þetta í 30 ár sem og fleiri en núna þegar tækifærið er að taka á þessum vanda þá er viljinn og áhuginn kominn í ruslið!

Öll íbúðarlán á Íslandi eru og hafa verið ofgreidd af neytendum sem þýðir að leiðréttingin liggur inni í lánunum. Það sem gerist við leiðréttingu sem byggð er á “raunverulegum” staðreyndum og fyrirliggjandi tölum er að eftirstöðvar höfuðstóls lána lækkar um 1til allt að 60% eftir lántökudegi.

Eftir að slík leiðrétting hefur farið fram getum við farið að tala um að gagn verði af einhverri af þeim leiðum sem þú minnist á eða hinum s.k. lausnapakka ríkisstjórnarinnar í þágu heimilanna

Hvað þýðir þetta? jú það þýðir einfaldlega að eignasöfn bankanna eru og hafa verið “ofmetin” um samsvarandi upphæð. Við erum að tala um tölur á pappír, ekki að ríkissjóður greiði fjármagnseigeindum einhverjar skaðabætur vegna þess að svikamylla þeirra er upprætt.

Við leiðréttingu eru eignasöfnin einfaldlega “endurmetin” til raungildis.

Þetta er nú orðinn ansi langur texti en ég vil einnig vekja athygli á því að á síðasta landsfundi VG þá voru “SAMÞYKKTAR” eftirfarandi tillögur;

 • Fundurinn skorar á ríkisstjórnina að leita leiða til að lækka höfuðstól húsnæðislána eða frysta hluta hækkunar höfuðstóls lána vegna verðbólguskotsins. Einnig að gerð verði tímasett áætlun um afnám verðtryggingar.
 • Ekki verði gengið lengra í innheimtu skulda en að lánastofnun leysi til sín veðsetta eign.
 • Landsfundur Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs skorar á fjármálaráðherra að beita sér fyrir rannsókn á útreikningi verðbóta á lán hjá Reiknistofu bankanna. Dregið verði fram í dagsljósið hvort um tvívöxtun sé að ræða og hvaða útreikningar standi á bak við hana. Til verksins verði skipuð 5 manna nefnd með fulltrúum frá fjármálaráðuneyti, viðskiptaráðuneyti, Neytendasamtökunum, Hagsmunasamtökum heimilanna og oddamanni skipuðum af forsætisráðherra. Nefndin fái sérfræðinga til að annast útreikninga og skýra þá fyrir almenningi.
 • Fella beri niður verðtryggingu námslána að norrænni fyrirmynd.
 • Óeðlilegir viðskiptasamningar og greiðslur sem aukið hafa skuldabyrði þjóðarinnar á undanförnum árum verði látin ganga til baka.
Hefur þú eitthvað heyrt minnst á þessar samþykktir landsfundar eða séð einhver spor af þeim,,, einhversstaðar í stjórnarmyndunarferlinu ,,,, eða bara gufaði þetta upp??? ef eitthvað þá er djöfulgangurinn meiri, flóknari og ógagnsærri en hann hefur nokkurn tímann verið.

Ekkert hefur verið minnst á þetta við stjórnarmyndunarviðræðurnar heldur er slegin skjaldborg um þetta snarklikkaða kerfi okurvaxta og sjálfvirkrar uppskrúfunar á höfuðstól íbúðarlána.

Við þetta verður ekki unað, ekki er hægt að líta á framkomu leiðtoga flokksins sem svik við landsfund VG, kjósendur og heimilin í landinu.

Hafir þú lesið alla leið hingað þá tek ég ofan fyrir þér.

Baráttukveðja Hólmsteinn

7.5.2009, kl. 0:52

Monday, May 04, 2009

Svona bjargarðu laununum frá skuldfærslum bankanna:

Ef þú ætlar að hætta að borga af skuldunum, og ert með skuldfærslur eða sjálfvirkar færslur af reikningi þínum, þá þarftu að stofna nýjan reikning og láta launagreiðandann vita af nýjum reikning til að setja launin (eða bæturnar) inn á.
Ef bankinn hefur leyfi til að taka út af launareikningi þínum þá hefur hann bara leyfi fyrir þann reikning. Bankinn hefur ekki leyfi til að fara inn á nýja reikninginn. Þú átt peningana þína og þú ræður hvað þú gerir við þá.
Ef greiðsluþjónusta er í gangi, sem tekur sjálfvirkt og skuldfærir af launareikningi þínum, þá þarf að:
 • Stofna nýjan reikning eða sparisjóðsbók. Við mælum með að hafa engan yfirdráttarmöguleika.
  Það er alveg sama hvort þetta er í viðskiptabankanum þínum eða einhverjum öðrum banka.
 • Svo er hringt í launagreiðandann og sagt frá því að launin eigi að leggjast inn á þennann nýja reikning.
 • Þetta þarf líklega að gerast í fyrir miðjan mánuðinn svo það sé öruggt að þetta gerist fyrir mánaðamótin.
Þú hættir semsagt að nota gamla reikninginn sem hefur skuldfærsluna á, og bíður róleg(ur) eftir því hvað ríkisstjórnin gerir varðandi "skjaldborg um heimilin í landinu".

(endurtekinn pistill frá fyrri mánuði)

Tuesday, April 14, 2009

Hagsmunasamtök heimilanna eru með kveikt á perunni

Hagsmunasamtök heimilanna mótmæla harðlega þeirri ákvörðun stjórnvalda og fjármálafyrirtækja að sniðganga með öllu sanngjarnar og hóflegar tillögur samtakanna um leiðréttingu gengis- og verðtryggðra fasteignalána. Að sama skapi mótmæla samtökin þeim ólýðræðislegu vinnubrögðum sem liggja til grundvallar samkomulagi stjórnvalda og fjármálafyrirtækja.

Sjá hér

Saturday, April 11, 2009

Skuldir Íslands og Íslendinga
Er stjórnvöldum treystandi?

Meðfylgjandi er yfirlýsing um skuldir Íslands eftir hrunið sem stjórnvöld, að tillögu AGS, ætla að láta landsmenn borga. Einnig eru meðfylgjandi tenglar á greinar og viðtöl við Michael Hudson og John Perkins (Confessions of an Economic Hitman).

Áríðandi er að þessi skilaboð (viðhengið og linkarnir) komist til sem flestra og biðjum við þig að dreifa þeim til allra sem þú getur.

Stríðið gegn Íslandi eftir Michael Hudson
http://www.visir.is/article/20090404/SKODANIR03/961273430

Alheimsstríð lánardrottna eftir Michael Hudson
http://visir.is/article/20090401/SKODANIR03/461500915#

The IMF Rules the World eftir Michael Hudson
http://www.counterpunch.com/hudson04062009.html

John Perkins fyrirlestur hjá HÍ, 6. apríl - Er allt uppi á borðinu ? / Is everything on the table?

1.hluti:
http://video.google.com/videoplay?docid=-5595182360829048829&hl=en
2.hluti:
http://video.google.com/videoplay?docid=-1877050852404764371&ei=Sc7cSYWHKYTz-AbVtvSUDA&hl=en

John Perkins í Silfri Egils

1.hluti:
http://www.youtube.com/watch?v=ushMvvN8y-I

2.hluti:
http://www.youtube.com/watch?v=dUF25wNQDHg

Sjá einnig síðu Láru Hönnu
http://larahanna.blog.is/blog/larahanna/entry/848551/

Með bestu kveðju,

Borgarahreyfingin – þjóðin á þing

ps

Þú sem viðtakandi hefur með einum eða öðrum hætti lent á póstlista Samstöðu – bandalags grasrótarhópa sem þátttakandi í því starfi er leiddi til stofnunar Samstöðu á sínum tíma.

Borgarahreyfingin – þjóðin á þing sem verð til upp úr ákvörðun Samstöðu að taka pólitíska slaginn í komandi kosningum sendir þér þetta skeyti og óskar eftir stuðningi við dreifingu á því. Þetta er ekki flokkspólitískt mál heldur grafalvarleg staða sem Ísland er komið í og sem krefst þess að sem flestir láti í sér heyra um málið. Ef þú veist um fleiri sem vilja vera með, eða vilt sjálf(ur) út láttu þá sendanda vinsamlegast vita.

Borgarahreyfingin

———————

Yfirlýsing um skuldir Íslands eftir hrunið sem stjórnvöld, að tillögu AGS, ætla að láta landsmenn borga.

Skuldir Íslands og Íslendinga
Er stjórnvöldum treystandi?

Nýlega fram komnar upplýsingar frá tveimur erlendum hagfræðingum, Michael Hudson og John Perkins benda til þess að íslensk stjórnvöld séu hugsanlega á algerlega rangri leið með þjóðina, leið sem muni hneppa íslendinga í skuldafen um langa framtíð. Báðir halda því hiklaust fram að í slíku skuldafeni munu fyrr eða síðar eignir þjóðarinnar s.s. auðlindirnar, atvinnutækin og stoðkerfi eins og samgöngumannvirki og veitustofnanir, verða seld erlendum fyrirtækjum sem leið út úr vandanum. Þetta segja þeir alþekkt.

Framsaga þeirra beggja í Silfri Egils s.l. sunnudag og á fundum í Háskóla Íslands og á Grand Hóteli á mánudaginn hefur vakið mikla athygli en jafnframt sætt nánast algerri þöggun í stjórnkerfinu og mörgum helstu fréttamiðlunum s.s. RÚV –sjónvarpi og útvarpi og Morgunblaðinu.

Ljóst virðist að Ísland stendur á barmi þjóðargjaldþrots og að skuldir af völdum bankahruns og efnahags óstjórnar eru sennilega meiri en hægt er að ráða við.

Ekki fæst staðfest hversu háar skuldir þjóðarinnar eru, en stjórnvöld halda samt áfram með stöðugar yfirlýsingar um að fær leið sé út úr skuldafeninu með hefðbundum tekjustreymis aðferðum ríkissjóðs, s.s. skattahækkunum og stórfelldum niðurskurði útgjalda.

Kominn er tími til að stjórnvöld geri þjóðinni nákvæmlega grein fyrir hverjar skuldirnar eru, en hegði sér ekki eins og fyrrverandi ríkisstjórn sem hélt mikilvægum upplýsingum um væntanlegt hrun leyndum fyrir þjóðinni.

Hér er á ferðinni mál sem skiptir alla íslendinga gríðarlegu máli, mál sem heggur að grundvallar lífsskilyrðum okkar, barna okkar og jafnvel barna-barna þar sem vegferð stjórnvalda virðist vera sú að skera samfélagsáttmála þjóðarinnar í ræmur sem aldrei verður aftur byggt á.

Bæði Hudson og Perkins hafa bent á að aðferðir AGS, þær sömu og íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, hafa valdið stórkostlegum skaða til áratuga í þeim löndum sem þeim hefur verið beitt. Á hinn bóginn hefur þeim löndum sem hafnað hafi meðulum AGS jafnan vegnað mun betur og þau verið fljótari að rétta úr kútnum eftir áföll.

Hagsmunir almennings hljóta að krefjast þess að samstarfið við AGS verði endurskoðað og að leitað verði annarra leiða út úr skuldafeninu. Gleymum því ekki að það var ekki almenningur sem stofnaði til þessara skulda heldur örfáir fjárglæframenn í samvinnu við vanhæfa ríkisstjórn og stjórnsýslu.

Það er krafa okkar að það verði fjallað ítarlega um þetta mál í fjölmiðlum og á Alþingi.

Við skrifuðum ekki upp á skuldir auðmanna, og við eigum ekki að borga þær.

Borgarahreyfingin – þjóðin á þing, 8. apríl 2009.

Tuesday, April 07, 2009

Brandarinn frá því í haust: "Skjaldborg um heimilin í landinu"

Lítið hefur gerst varðandi raunverulega hjálp til heimilanna í landinu.
Lesendur eru hvattir til að lesa eldri greinar.

"Gerum lánastofnanir meðábyrgar fyrir því að hafa lánað fólki meira en það getur greitt af."
Sjá hér

Monday, April 06, 2009

Fjölgun á vanskilafólki

Úrræði fyrir skuldara


Úrræði Íbúðalánasjóðs vegna greiðsluvanda viðskiptavina Íbúðalánasjóðs eru nokkur.

Hægt að skuldbreyta vanskilum, fresta afborgunum af lánum eða lengja lánstíma.

Fyrir áratug sóttu 150 um aðstoð Íbúðalánasjóðs vegna greiðsluerfiðleika, umsóknum fjölgaði svo næstu ár þar á eftir og urðu flestar 2003 þegar þúsund manns sóttu um.

Umsóknum fækkar svo en fjölgar svo gríðarlega á síðasta ári þegar þegar þær verða rúmlega fjórtánhundruð. Umsóknum vegna greiðsluerfiðleika til Íbúðalánsjóðs tekur að fjölga verulega í október á síðasta ári og á síðasta ársfjórðungi sækja tæplega 950 um aðstoð sjóðsins vegna greiðsluerfiðleika sem er álíka fjöldi og hefur sótt um slíka aðstoð það sem af er þessu ári.

[frettir@ruv.is]

Sunday, April 05, 2009

Erlend stjórfyrirtæki stjórna Íslandi í gegnum Alþjóðagjaldeyrissjóðinn

Af hverju talar enginn um að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn stjórnar hér efnahagslífinu?
Eru þetta leynisamtök? Eða er ástæðan enn einu sinni lélegir fjölmiðlar sem segja aldrei frá því sem raunverulega skiptir máli?

Saturday, April 04, 2009

Verðtrygging er ofbeldi

Baldur McQueen ber saman húsnæðislán í Evrópu og á Íslandi.
Er okkur mjög í óhag, hvað annað?

Nánar hér
Alheimsstríð lánadrottna

Michael Hudson verður í Silfri Egils á morgun. Greinar hans í Fréttablaðinu ættu að vera skyldulesning fyrir alla Íslendinga. Fyrri greinin var 1.apríl í eldhúsdags-kálfi Fréttablaðsins á bls. 6 og seinni greinin var í dag laugardag á bls. 22. Algjört dúndur.

Ef þú ætlar að hætta að borga af skuldunum...

Ef þú ætlar að hætta að borga af skuldunum, og ert með skuldfærslur eða sjálfvirkar færslur af reikningi þínum, þá þarftu að stofna nýjan reikning og láta launagreiðandann vita af nýjum reikning til að setja launin (eða bæturnar) inn á.
Ef bankinn hefur leyfi til að taka út af launareikningi þínum þá hefur hann bara leyfi fyrir þann reikning. Bankinn hefur ekki leyfi til að fara inn á nýja reikninginn. Þú átt peningana þína og þú ræður hvað þú gerir við þá.
Ef greiðsluþjónusta er í gangi, sem tekur sjálfvirkt og skuldfærir af launareikningi þínum, þá þarf að:
 • Stofna nýjan reikning eða sparisjóðsbók. Við mælum með að hafa engan yfirdráttarmöguleika.
  Það er alveg sama hvort þetta er í viðskiptabankanum þínum eða einhverjum öðrum banka.
 • Svo er hringt í launagreiðandann og sagt frá því að launin eigi að leggjast inn á þennann nýja reikning.
 • Þetta þarf líklega að gerast í fyrir miðjan mánuðinn svo það sé öruggt að þetta gerist fyrir mánaðamótin.
Þú hættir semsagt að nota gamla reikninginn sem hefur skuldfærsluna á, og bíður róleg(ur) eftir því hvað ríkisstjórnin gerir varðandi "skjaldborg um heimilin í landinu".

Wednesday, April 01, 2009

1.apríl-göbbin eru bragðlaus því fáránleikinn getur ekki toppað hinar raunverulegu fréttir

Það er ótrúlega spennandi að vera Íslendingar þessa mánuðina.
1.apríl-göbbin eru bragðlaus því fáránleikinn getur ekki toppað hinar raunverulegu fréttir.

Það tekur tíma fyrir skítinn að fljóta upp á yfirborðið. Stórum skandölum hlýtur að vera haldið niðri af handafli vegna kosninganna framundan!

Flokkakerfi komið að fótum fram

Góð kjör á lánum til VBS og Saga Capital eru forsenda þess að skuldin fáist endurgreidd. Með góðum kjörum er verið að gera fyrirtækjunum kleift að ráða við afborganir af lánunum. Þetta segir fjármálaráðherra.
Því gildir ekki hið sama um skuldsettar íslenskar fjölskyldur? Er það vegna þess að kosningar eru framundan og minnihlutastjórnin telur sig ekki hafa umboð þjóðarinnar til að gera þær breytingar á kerfinu sem nauðsynlegt er?

Er félagshyggjuflokkunum treystandi?
Er hægt að treysta þessum flokkum eftir kosningar ef þeir segja ekki frá hugmyndum sínum núna?
Ætla félagshyggjuflokkarnir að leysa vanda tugþúsunda íslenskra fjölskyldna sem hafa eingöngu bankana sem ráðgjafa? Sem ráðleggja fjölskyldum að bíða á meðan útbúnir eru pappírar um að bankinn eignist heimilið. Af hverju heyrum við ekkert um hvað eigi að gera við allar tómu íbúðirnar? Jú, ný lög eru sett svo lífeyrissjóðirnir megi eignast fasteignir!
Afnumið er ábyrgðarmannakerfi lána en það gildir bara fyrir framtíðina, ekki fortíðina og gagnast því ekki fjölskyldunum sem eru að missa allt jafnvel vegna ábyrgða fyrir aðra.

Mega Íslendingar ekki byrja upp á nýtt?
Breytingar á gjaldþrotalögunum breyta engu fyrir ofskuldsettar fjölskyldur. Þær hafa ekki þann valkost að fara í gjaldþrot og byrja upp á nýtt. Á Íslandi leyfist fyrirtækjum að byrja upp á nýtt en ekki einstaklingum. Skulduga Íslendinga má hundelta alla æfi með því að vekja upp kröfur. Í nágrannalöndum okkar er skuldsett fólk verndað af neytendalögum svo ekki sé hægt að binda það í þrældóm ævina út eins og hér er.
Ekkert er gert til bjargar illa stöddum fjölskyldum. Í ríkisstjórnarflokkunum er sama fólkið, að nota sömu verkfærin og setti þjóðina í þennan vanda, og þorir hvorki né getur hugsað á nýjum nótum.

Nýrra hugmynda er þörf
Niðurfelling skulda og greiðsluaðlögun ætti ekki einungis að vera fyrir valin fyrirtæki, líka fyrir fjölskyldurnar í landinu.
Borgarahreyfingin vill raunverulegar úrbætur.

Margrét Rósa Sigurðardóttir, vefritstjóri: www.borgarahreyfingin.is
(greinin birtist 1.apríl í Fréttablaðinu)

Tuesday, March 31, 2009

Gjaldþrotalög í siðlausu samfélagi

Ný lög um greiðsluaðlögun vegna veðlausra lána

Ef gjaldþrotalög á Íslandi væru eins og í siðmenntuðum samfélögum í kringum okkar, þá væri betra að láta þessar ábyrgðir falla á lánveitandann. Láta bankana bera ábyrgð á því að hafa lánað fólki of mikið.
Í nágrannasamfélögum okkar geta einstaklingar farið í gjaldþrot og byrjað á núlli eftir 2-5 ár.
Hér í þrælakistunni hafa lánastofnanir lögbundið leyfi til að vekja upp kröfuna og haldið henni vakandi alla æfi. Þannig að Íslendingar geta ALDREI BYRJAÐ Á NÚLLI.
Kannski er þetta mannréttindabrot samkvæmt EES?

Sunday, March 29, 2009

Guð láti gott á vita: Viðurkenning á því að ekki er eðlilegt að heimilin beri allan skaðann af efnahagshruninu

Tillaga um almennar aðgerðir vegna verðtryggðra lána heimilanna var samþykkt á landsfundi Samfylkingarinnar með þorra atkvæða í dag.

Tillagan hljóðar svo “Leitað verði sanngjarnra leiða til að skipta ófyrirséðu tjóni milli lántakenda og lánveitenda vegna efnahagshrunsins og hækkunar verðtryggðra lána því samfara.”

Fyrsti flutningsmaður tillögunnar er Sigrún Elsa Smáradóttir. Meðflutningsmenn eru Benedikt Sigurðsson, Mörður Árnason, Kristín Erna Arnardóttir, Guðrún Elín Arnardóttir, Marsibil Sæmundardóttir, Dofri Hermansson, Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, Valgerður Bjarnadóttir, Stefán Benediktsson, Anna Pála Sverrisdóttir og Ingólfur H. Ingólfsson.

Samþykkt tillögunnar er mikilvægt skref. Óumdeilt er að efnahagshrunið var ófyrirsjáanlegt fyrir allan almenning. Verðbólguskotið sem því fylgdi hafði ekkert með þenslu og aukinn kaupmátt í samfélaginu að gera. Því er um að ræða ófyrirséð tjón vegna hruns á íslensku krónunni, sem eðlilegt er að skipta á milli lántakenda og lánveitanda. Samþykktin er viðurkenning á því að ekki sé eðlilegt að heimilin beri allan skaðann af þessu tjóni. Samþykktin er því mikilvægur grunnur þess að ásættanleg lausn finnist sem báðir aðilar geti sætt sig við og málin verði leyst af raunsæi og án yfirboða.

Sigrún Elsa Smáradóttir, Borgarfulltrúi.
899-8659

Saturday, March 28, 2009

Samfylking vill halda í verðtrygginguna

Landsfundur Samfylkingarinnar vill ekki álykta um verðtrygginguna. Jafnaðarmannaflokkurinn dregur taum fjármagnseigenda frekar en íslenskra fjölskyldna.

Jóhanna, hvar er skjaldborgin?

Einstæð móðir með 3 börn missti vinnu sína í vetur. Hún skilaði bílnum, sem hún hafði keypt með bílaláni. Hún skuldar bílalánið og getur ekki staðið við greiðslur. Hún er komin í vanskil með greiðslur af íbúða- og námslánum og stendur í samningum við bankann. Bankinn er að útbúa pappíra um að þeir eigi íbúðina hennar og segja þeir henni að hafa engar áhyggjur. Það nægir þeim ekki að hirða íbúðina því þeir reikna út að hún þurfi að greiða þeim vanskil ásamt kostnaði. En hún hefur áhyggjur því þeir taka ekki tillit til annarra skulda hennar þegar þeir reikna út hvað hún eigi að greiða þeim mánaðarlega. En hún ásakar sjálfa sig og finnst hún hafi verið óábyrg að kaupa sér íbúð og bíl.

Friday, February 27, 2009

Vaknar risinn loksins?
ASÍ tekur afstöðu með heimilunum

Er Así með betri hugmynd en Framsókn?

Spegillinn á Rás 1, fös. 27.feb. kl. 18:16
Er með skýra lýsingu á því hvernig greiðsluaðlögun virkar:

http://dagskra.ruv.is/ras1/streymi/

Friday, February 20, 2009

Glæpsamleg stjórnun á fjármögnun fasteigna á Íslandi

Frábær grein Jakobínu á Smugunni

Peningamálum og fjármögnun fasteigna er stjórnað glæpsamlega hér í landi. Það eru fyrst og fremst valdhafar sem eru ábyrgir fyrir bágri stöðu fjölskyldufólks.
Og hér er bloggið hennar

Wednesday, February 11, 2009

Loksins valkostir í húsnæðismálum Íslendinga?

Hagsmunaaðilar hafa sent út ákall varðandi lausnir á húsnæðislánamálum íslenskra fjölskyldna.

sjá:
heimilin.is

Í Speglinum í kvöld á RÚV (11.feb.09) kynnti Benedikt Sigurðsson góðar hugmyndir fyrir ríkisstjórnina varðandi húsnæðismarkaðinn.
Hugmyndin um breytingar á íbúðum yfir í Búsetaformið er brilljant. Vonandi verður þá virkur almennur húsaleigumarkaður á Íslandi. Þar sem það er valkostur fyrir fólk að kaupa aldrei íbúð en vera öruggur með leiguhúsnæði.

En fyrst þarf að sannfæra stjórnvöld.

Thursday, February 05, 2009

Eru það mannréttindi að fara í gjaldþrot?

Íslenskt hagkerfi stendur og fellur með því að almenningur greiði skuldir sínar og fari ekki í gjaldþrot

[úrdráttur úr grein Sverris Jakobssonar sem birtist í Fréttablaðinu í byrjun desember]

Hér er endurbirt efni frá því í byrjun desember. Alþingi er nú að samþykkja greiðsluaðlögunarlög sem hvetja íbúðaeigendur til að lengja í lánum sínum.
Aðalmálið er að lántakendur fari ekki í gjaldþrot þrátt fyrir hækkandi skuldir og lækkandi laun. Samkvæmt íslenskum gjaldþrotalögum fær fólk ekki að byrja upp á nýtt eftir ákveðinn árafjölda heldur er hægt að endurvekja skuldakröfurnar alla ævi skuldarans.
Það vantar á Íslandi þau mannréttindi sem almenningur í siðuðum samfélögum hefur, að verða gjaldþrota og eftir ákveðinn árafjölda vera á núlli.

Í Fréttablaðinu í dag, þriðjudaginn 2.desember lýsir Sverrir Jakobsson á mannamáli því um hvað málið snýst:

[bls. 16—úrdráttur–greinarskil bloggara]
 • Þenslu fjármálakerfisins fylgdi svo önnur bóla; þensla íbúðaverðs sem af séríslenskum aðstæðum varð einkum á höfuðborgarsvæðinu. Undir hana var ýtt af fjármálastofnunum sem vildu sölsa undir sig þessa starfsemi og fjármagna þar með enn meiri útrás. Stjórnmálamenn ýttu undir þensluna með loforðum um hærri lán til fasteignakaupa sem höfðu í för með sér offjárfestingar í húsnæði.

 • Íslensk heimili urðu skuldsettari en þekkist víðast hvar annars staðar og þunginn af kreppunni fellur nú einkum á heimilin.

 • Samt eru úrræði stjórnvalda nú á krepputímum þau sömu og á fyrri þenslutímum - að hækka vexti á skuldsetta þjóð.

 • Undir eðlilegum kringumstæðum ættu slíkar ráðstafanir að leiða til fjöldagjaldþrota en ríkisvaldið mun ekki leyfa það; gangvirki íslensks efnahagslífs hvílir á þeirri forsendu að fólk borgi skuldir sínar og í því skyni má fresta greiðslum og grípa til allra mögulegra ráðstafana annarra en að lækka vexti eða setja fólk á hausinn.

 • Íslenskt hagkerfi stendur og fellur með því að almenningur greiði skuldir sínar þó að einkabönkunum hafi verið leyft að fara í gjaldþrot, fá nýjar kennitölur og vera lausir allra mála.

Wednesday, February 04, 2009

Fasteignir almennings fjármagna endurreisn bankakerfisins: Eignaupptaka.

Ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur keyrir heimilin í gjaldþrot. Breytir að vísu gjaldþrotalögum og það er vel, en þetta er ekki jafnræði né sanngirni.

Marinó G. Njálsson er með góðan pistil hér

Sunday, February 01, 2009

Taka tvö Jóhanna. Eindagi.

Komin á eindaga loforð þín til heimilanna frá því í október; greiðslustöðvun, frysting, greiðsluaðlögun. Frá árinu 1996 hefur greiðsluaðlögunarfrumvarp legið einhvers staðar í ráðuneyti.
Kominn eindagi hjá mörgum fjölskyldum.
---------------
Ráðstafanir til að vernda fjölskyldur
Úr grein eftir hagfræðingana Gylfa Zoëga og Jón Daníelsson í mogganum mánudag 27.okt. 2008.

Tuesday, January 20, 2009

Óvenjulega hörkuleg löggjöf um skuldara og gjaldþrot einstaklinga

Á Íslandi er óvenjulega hörkuleg löggjöf um skuldara og gjaldþrot einstaklinga. Löggjöfin gerir lánadrottnum kleift að halda skuldakröfum á einstaklinga vakandi alla ævi þannig að engin leið er fyrir skuldarann að snúa við blaðinu og hefja nýtt líf s.s. eftir of mikla skuldasöfnun einhverra ástæðna vegna. Veikinda, atvinnuleysis, skilnaðar...
Sérstaklega er þetta ömurlegt núna þegar svo margir hafa tekið svo mikið að láni.
Bankarnir hvöttu til mikillar neyslu og mikillar lántöku. Það hefur nú komið í ljós að bankarnir reiknuðu sér sem eign það sem þeir lánuðu einstaklingum. Og þá gátu þeir sýnt fram á betri eignastöðu gagnvart erlendum lánadrottnum.
Stjórnvöld tóku líka þátt í þessu með því að hækka veðhlutfall íbúðalána.
Lögfræðingar og fræðimenn, aðallega þeir sem eru erlendis s.s. Magnús Þór Torfason, doktorsnemi við Columbia-háskóla, hefur skrifað um þessa löggjöf.
Kynnið ykkur hvað hann segir um þetta.

Monday, January 19, 2009

Sunday, January 18, 2009

Íslenskar fjölskyldur hlekkjaðar til æviloka við verðlitlar eignir

Heimilin og fjölskyldurnar í landinu tóku lán sín til íbúðarkaupa í góðri trú og trausti til fjármálastofnana og stjórnvalda. Margar fjölskyldur eiga nú þess vegna á hættu að verða hlekkjaðar til æviloka við verðlitlar eignir sínar með skuldaklafann á bakinu, eða að verða hraktar af heimilum sínum með opna heimild til endurupptöku krafna til æviloka.
Úr ályktun stofnfundar Hagsmunasamtaka heimilanna 15. janúar 2009

Sunday, January 11, 2009

Wednesday, January 07, 2009

Vésteinn er hættur að borga okurlánin!

Vésteinn Gauti er hættur að borga íbúðar-okur-lánin.
Hann leyfir okkur að fylgjast með samskiptum sínum við bankann á bloggsíðu sinni.

Tuesday, January 06, 2009

Niðurlæging þeirra sem standa í skilum, getur orðið hvað mest

Niðurlæging þeirra sem standa í skilum getur orðið hvað mest - með því að þeir taka á sig drápsklyfjar í 20-30 ár - og missa niður fjárhagslegt sjálfstæði og reisn . . . . .verða þrælar fjármagnseigendanna.

Rosa pistill eftir Bensa:
http://blogg.visir.is/bensi

Thursday, December 18, 2008

Okurvaxtastefna og spilling í bankakerfinu er ekki okkur að kenna.

(af vef http://vald.org]

Hvað segir það um okkur sem manneskjur og hvers konar félagslegt réttlæti er það að gera þúsundir einstaklinga sem skulda verðtryggð lán eignalausa á einni svipstundu. Og stela þannig afrakstri margra ára vinnu af þessu fólki? Þetta er gert á sama tíma og varla er hróflað við þeim sem rústuðu öllu kerfinu. Fólkið sem á undanförnum árum hefur verið að kaupa allt of dýrt húsnæði – þökk sé m.a. verðtryggingunni sem stórhækkar allt fasteignaverð — og hefur unnið myrkranna á milli, á enga sök á gengisfellingum, okurvaxtastefnu eða spillingu í bankakerfinu. Nú á að leysa efnahagsvandan m.a. með því að leiða þennan hóp í sláturhús.
....
Framtíð Íslands er ekki björt ef yngsta kynslóð húsnæðiskaupenda verður látin taka á sig stærri skell en aðrir. Réttlát reiði eitrar þá út frá sér í samfélaginu og mikill landsflótti liggur í loftinu. Eru stjórnmálamenn landsins virkilega svo kaldrifjaðir að þeir láti þetta gerast eða eru þeir bara steinrunnin nátttröll sem stara út í tómið. Það verður að afnema verðtrygginguna strax.
...
meira sjá http://vald.org

Wednesday, December 17, 2008

Húsnæði á Íslandi verðmetið á 40–50% af upphæð áhvílandi lána eftir ca. eitt ár.

Eftir ca 24 mánuði munum við sjá að 70% af öllu húsnæði á íslandi verður verðmetið á ca 40 til 50% af upphæð áhvílandi lána.

Sjá bloggsíðu Vésteins Gauta

Sunday, December 14, 2008

Af hverju er ekki virkur húsaleigumarkaður á Íslandi eins og á hinum Norðurlöndunum?

Af hverju þarf ungt fólk sem stofnar fjölskyldu að byrja á því að skuldbinda sig til íbúðakaupa og vinna síðan ótæpilega á meðan börnin eru lítil og þurfa á foreldrum sínum óþreyttum að halda?

Af hverju er ekki virkur húsaleigumarkaður á Íslandi eins og á hinum Norðurlöndunum?
Séreignastefnan hér á landi var undirritað samkomulag á milli ríkisvaldsins og verkalýðshreyfingarinnar. Ákveðið var að allir eiga að kaupa íbúð. Líka sá hluti launafólks, sem margt ræður ekki við íbúðakaup, þ.e. ef eitthvað kemur uppá: veikindi, flutningur á milli landshluta, aðrar breytingar og á aldrei varasjóði til að grípa í.
Margir einstaklingar fara í gjaldþrot, bara vegna þess að þeir réðu ekki við að kaupa íbúð.

Sannleikurinn um verðtryggingu lána á mannamáli

Magnús Þór í Silfri Egils með frábærar skýringar á verðtryggingunni. (Rúv, sunnudagur 14.des–úrklippa af bloggi Láru Hönnu).

Sunday, December 07, 2008

Verkalýðshreyfingin vill viðhalda verðtryggingu lána

Verkalýðshreyfingin vill viðhalda verðtryggingu lána til að lífeyrissjóðirnir haldi verðgildi sínu.
Nú er verið að etja hagsmunum gamla fólksins, sem fær lífeyri sinn úr sjóðunum, á móti unga fólkinu, sem þarf lán til að koma þaki yfir höfuðið.
Fyrir unga fólkið eru verkalýðsfélögin orlofshúsaleigumiðlun. Ungt fólk greiðir lögbundin félagsgjöld í verkalýðsfélög nema búið sé að hrekja það í verktöku. Ótrúlega há prósenta af öllum launum í landinu fara til lífeyrissjóðanna og verkalýðsfélaganna.

Lausn verkalýðsleiðtoganna er að aðild að Efnahagsbandalagi Evrópu muni bjarga okkur frá verðtryggingunni.
Verkalýðshreyfingin er ekki lýðræðisleg hreyfing. Þegar forseti ASÍ lýsir því yfir að ASÍ vilja fara í ESB er hann að segja fólkinu að það viti ekkert, þurfi ekki upplýsingar og eigi að elta ASÍ sem eltir Samfylkinguna.

Leiðtogarnir eru hámenntaðir og kerfið sem þeir styðja heldur þeim við völd (á háum launum). Og ef Ísland fer í Evrópusambandið þá verða verkalýðsforingjarnir á enn fleiri fundum erlendis og það virðist vera það sem allir sækja í.

Af hverju pössuðu stjórnarmenn í lífeyrissjóðunum ekki betur upp á peningana okkar? Af hverju eigum við að treysta þessum sömu mönnum fyrir sjóðunum okkar?