Thursday, May 07, 2009

Ríkissjóður greiðir fjármagnseigendum skaðabætur fyrir upprætta svikamyllu á meðan íbúðareigendur ofgreiða lán!

[rænt af Smugan.is] Hólmsteinn Brekkan svarar Lilju Mósedóttur:Sæl Lilja og til hamingju með þingsætið,

Því miður verð ég að segja þessa annars ágætu samantekt þína mjög takmarkaða og byggða algerlega á röngum forsendum.

Eftir 7 mánaða upphitunartíma mætti ætla að það færi að kvikna á fattaranum hjá langskólagengnum hagfræðingum. En því miður þá er ennþá slökkt. Ekki bara hjá þér heldur þeim "öllum".

Það eruð þið, hagfræðingarnir, bankamennirnir og stjórnmálaleiðtogarnir sem eru föst í og talið stanslaust um niðurfellingar, afskriftir, niðurfærslur og fleira í þeim dúr sem eins og það sé verið að "gefa" heimilunum eitthvað og það muni kosta ríkið einhver lifandis ósköp.

ÞETTA ER EKKI RÉTT!!!

Það er ekki farið fram á að neinum sé gefið eitt né neitt, það er ekki farið fram á að skuldir séu felldar niður, afskrifaðar eða þeim eytt á einn eða annan hátt. Fólk vill standa í skilum með sínar skuldbindingar, fólk vill borga af lánum sínum en vegna þeirra efnahagslegu hamfara sem eru að ganga yfir þjóðina + afleiðinga af pólitískt verndaðri glæpastarfsemi er mörgum ókleyft að standa í skilum, margir að nálgast þann punkt og aðrir hreinlega neita að greiða gamblingskuldir glæpamanna.

Það sem við förum fram á er “leiðrétting” á gildandi lánasamningum samkvæmt þeim tillögum sem betur er hægt að skoða á www.heimilin.is og ennfremur að skipuð verði óháð ópólitísk nefnd fag- og hagsmunaaðila til gagngerrar endurskoðunar á núverandi íbúðarlánakerfi og rannsóknar á útreikningi verð- og gengistryggðra veðlána.

Það er afar brýnt að nefndin sé skipuð óháðum fagaðilum, fulltrúum hagsmunaaðila, neytenda og oddamanns til að hefja vinnu við leiðréttingu þessara lána nú þegar.

Hagsmunasamtök heimilanna leggja á það ríka áherslu að öll vinna nefndarinnar skuli vera gagnsæ og að allir þættir er snerta útreikning verðbóta, verð- og gengistryggingar séu nákvæmlega rannsakaðir, þar með talið reiknigrunnur Hagstofu Íslands fyrir vísitöluútreikninga.

Nauðsynlegt er að allar þær reiknijöfnur sem notaðar eru af Reiknistofu bankanna, bönkum og öðrum fjármálastofnunm við útreikninga verðbóta, verð- og gengistryggingðra lána séu rannsakaðar og þær sannreyndar.

ÞESSI SÍÐASTA MÁLSGREIN ER SÚ AL MIKILVÆGASTA Í AF ÖLLU ÞVÍ SEM VIÐKEMUR ÞVÍ AÐ LEIÐRÉTTA EFTIRSTÖÐVAR HÖFUÐSTÓLS ÍBÚÐARLÁNA!

Ég lofa þér því Lilja að “ALLAR” þær reiknijöfnur sem notaðar eru leiða til verulegrar öftöku vaxta og verðbóta. Þetta er vitað og hefur verið viðvarandi allar götur aftur til 1979. Jóhanna er búin að vera að benda á þetta í 30 ár sem og fleiri en núna þegar tækifærið er að taka á þessum vanda þá er viljinn og áhuginn kominn í ruslið!

Öll íbúðarlán á Íslandi eru og hafa verið ofgreidd af neytendum sem þýðir að leiðréttingin liggur inni í lánunum. Það sem gerist við leiðréttingu sem byggð er á “raunverulegum” staðreyndum og fyrirliggjandi tölum er að eftirstöðvar höfuðstóls lána lækkar um 1til allt að 60% eftir lántökudegi.

Eftir að slík leiðrétting hefur farið fram getum við farið að tala um að gagn verði af einhverri af þeim leiðum sem þú minnist á eða hinum s.k. lausnapakka ríkisstjórnarinnar í þágu heimilanna

Hvað þýðir þetta? jú það þýðir einfaldlega að eignasöfn bankanna eru og hafa verið “ofmetin” um samsvarandi upphæð. Við erum að tala um tölur á pappír, ekki að ríkissjóður greiði fjármagnseigeindum einhverjar skaðabætur vegna þess að svikamylla þeirra er upprætt.

Við leiðréttingu eru eignasöfnin einfaldlega “endurmetin” til raungildis.

Þetta er nú orðinn ansi langur texti en ég vil einnig vekja athygli á því að á síðasta landsfundi VG þá voru “SAMÞYKKTAR” eftirfarandi tillögur;

  • Fundurinn skorar á ríkisstjórnina að leita leiða til að lækka höfuðstól húsnæðislána eða frysta hluta hækkunar höfuðstóls lána vegna verðbólguskotsins. Einnig að gerð verði tímasett áætlun um afnám verðtryggingar.
  • Ekki verði gengið lengra í innheimtu skulda en að lánastofnun leysi til sín veðsetta eign.
  • Landsfundur Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs skorar á fjármálaráðherra að beita sér fyrir rannsókn á útreikningi verðbóta á lán hjá Reiknistofu bankanna. Dregið verði fram í dagsljósið hvort um tvívöxtun sé að ræða og hvaða útreikningar standi á bak við hana. Til verksins verði skipuð 5 manna nefnd með fulltrúum frá fjármálaráðuneyti, viðskiptaráðuneyti, Neytendasamtökunum, Hagsmunasamtökum heimilanna og oddamanni skipuðum af forsætisráðherra. Nefndin fái sérfræðinga til að annast útreikninga og skýra þá fyrir almenningi.
  • Fella beri niður verðtryggingu námslána að norrænni fyrirmynd.
  • Óeðlilegir viðskiptasamningar og greiðslur sem aukið hafa skuldabyrði þjóðarinnar á undanförnum árum verði látin ganga til baka.
Hefur þú eitthvað heyrt minnst á þessar samþykktir landsfundar eða séð einhver spor af þeim,,, einhversstaðar í stjórnarmyndunarferlinu ,,,, eða bara gufaði þetta upp??? ef eitthvað þá er djöfulgangurinn meiri, flóknari og ógagnsærri en hann hefur nokkurn tímann verið.

Ekkert hefur verið minnst á þetta við stjórnarmyndunarviðræðurnar heldur er slegin skjaldborg um þetta snarklikkaða kerfi okurvaxta og sjálfvirkrar uppskrúfunar á höfuðstól íbúðarlána.

Við þetta verður ekki unað, ekki er hægt að líta á framkomu leiðtoga flokksins sem svik við landsfund VG, kjósendur og heimilin í landinu.

Hafir þú lesið alla leið hingað þá tek ég ofan fyrir þér.

Baráttukveðja Hólmsteinn

7.5.2009, kl. 0:52

4 comments:

Unknown said...

Þarft þú að brýn lán af einhverju tagi? Ef já email mauricefinance@hotmail.com og fá brýn lán á 2% vöxtum.
EMAIL: mauricefinance@hotmail.com
kveðjur
mr Maurice

Unknown said...

Ég er (Mr) .Allen Kraska af fjármálaþjónustu HEARTLAND. Við erum nú að bjóða einka-, viðskipta- og einkalán með mjög lágmarks árlega vexti eins lágt og 3% innan 1 ára til 20 ára endurgreiðslutímalengd til einhvers staðar í heiminum. Við gefum út lán innan lágmarkssviðs 2.500 kr. Að hámarki $ 50.000.000 USD. Lán okkar eru vel tryggð vegna hámarks öryggis er forgangsverkefni okkar. Vinsamlegast sendu okkur tölvupóst á allenfinancialservice7 @ gmail. com eða texta okkur á hvaða app á +1 631 341 5195

Google+ said...

Lán allt að $ 500.000 og lánslínur allt að $ 100.000
Einföld umsókn, ákvarðanir í mínútum
Finnst eins hratt og einn virkur dagur ef þú ert samþykktur
Sölutrygging byggð á viðskiptasjóðstreymi, viðskipta- og einkaeign. Hafðu samband við okkur
Netfang: atlasloan83@gmail . com
whatsapp / hangout + 14433459339

Samuel kings said...

Brýn raunveruleg umsókn um lánsumsókn núna:
Citylaon & trúnaður)
Ertu að leita að viðskiptaláni? Persónulegt lán, íbúðalán, bíll
Lán, námslán, sameiningarlán skulda, ótryggð lán, fyrirtæki
Fjármagn o.s.frv .. eða hefur láninu verið hafnað af bankanum eða
Fjármálastofnun af einhverjum ástæðum. Við erum einkareknir lánveitendur og lánveitingar
Fyrir fyrirtæki og einstaklinga með lága vexti og viðráðanlega vexti frá
2% vextir. Ef þú hefur áhuga á láni? Whatsapp okkur í dag í +971544105744 eða
(cityloan2020@gmail.com) og fáðu lánið þitt í dag.